Algemene voorwaarden
Lees alles over onze algemene voorwaarden Waddentaxi
 


Uniforme Voorwaarden Horeca
De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn op alle door TSM Horeca BV aangegane overeenkomsten van toepassing. Deze liggen bij ons ter inzage en worden op verzoek kosteloos toegezonden. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.